Menu
Přihlásit se

Domácí.

Přehledně: Postoje kandidátů do Evropského parlamentu ke svobodě slova díl 4.

Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) před chystanou konferencí o svobodě slova, digitální cenzuře atd., která proběhne 21. 5., obeslala všechny relevantní subjekty kandidující do Evropského parlamentu s pěti otázkami k tématu. Deník TO bude jakožto mediální partner konference odpovědi kandidujícíh stran postupně publikovat. Tady je čtvrtá várka.

Redakce TO
Publikováno 18/05/2024
Doba čtení 2 min.

Čtvrtá otázka se týká tématu, které je také často záminkou k cenzuře nebo omezování svobody slova – s „bojem proti nenávisti“. Tady jsou odpovědi vzácně jednotné, ale podrobnější pohled na to, jak někteří zástupci kandidujících koalic hlasovali, skýtá poněkud jiný obrázek.

Budete usilovat o nějakou legislativní úpravu v trestání tzv. nenávisti (hate speech)? Podporujete návrh na rozšíření seznamu zvláště závažných trestných činů o hate speech?

SPD – Trikolora

Stavíme se proti zahrnutí tzv. projevů nenávisti mezi tzv. eurozločiny. Z povahy věci, tj. že projevy na internetu se šíří v konkrétním jazykovém a kulturním okruhu, nemá podle nás hate speech přeshraniční charakter a nemá být regulována na
úrovni EU.

ANO

Zprávu o rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti jsme s kolegy z ANO nepodpořili. Tato zpráva vyzývá Radu EU, aby rozšířila tento seznam, aniž bychom na evropské úrovni měli tyto pojmy jasně definovány. V důsledku toho může docházet k nejednotnému výkladu, což dle našeho názoru povede k dalšímu omezování svobody slova.

PRO

Nebudeme. Vyzývání k trestným činům či k jakékoliv formě nenávisti je již v našich zákonech dostatečně ohodnoceno, respektive posouzeno jako nepřijatelné.

Stačilo!

Ne. Trestání “nenávistných projevů” může být snadno zneužito k cenzuře nepohodlných názorů. Zde je nutno vždy klást otázku „kdo hlídá hlídače“ a jakou kontrolu budou mít občané nad tím, které projevy budou označeny a trestány jako „hate speech“. Tyto otázky by měly zůstat v rukou členských států a národních systémů trestního práva, neměly by být přenášeny na evropskou úroveň.

Svobodní

Nejen z evropské, ale i z naší legislativy bychom rádi odstranili některé obecně formulované trestné činy, které umožňují dvojí výklad, tak aby se trestaly opravdu pouze přímé výzvy k násilí a takové verbální projevy, které lze považovat za přímý návod k trestným činům. Měli bychom se spíše soustředit na efektivnější práci soudů a zajištění bezpečí v našich ulicích než na hlídání našich příspěvků na sociálních sítích. Návrh na rozšíření seznamu zvláště závažných trestných činů o hate speech absolutně nepodporujeme.

SPOLU

Nepodporuji a myslím si, že by si to každý stát měl upravit podle sebe. Situace v některých zemích je podle mě strašidelná, ale nemám ambice zasahovat do jejich vnitřní politiky. To si musejí vyřešit tamní voliči a zprostředkovaně politici. Rozhodně však nepodpořím jednotný mustr na úrovni EU. U návrhu na rozšíření tzv. eurozločinů o hate speech jsem byl stínovým zpravodajem a hlasoval jsem samozřejmě proti.

Přísaha – Motoristé sobě

Zákony o hate speech budeme nemilosrdně blokovat. V zemích, kde byla podobná legislativa zavedena, se ukazuje, že je spíše zneužívána pro potírání ideologické opozice, než pro „narovnávání” prostředí. Legislativa hate speech je podvod. Společnosti v zemích západní Evropy, které nezažily komunistickou totalitu, nemají pro tento typ plíživého omezování svobody cit. My tento cit po 40 letech útlaku máme, protože víme, kam až to může zajít. Tuto naši citlivost bychom si určitě měli uchovat.

Představitelé Pirátů, STAN a SocDem neodpověděli ani po urgenci.

Odpovědi na první otázku si přečtěte ZDE.
Odpovědi na druhou otázku najdete TADY.
Odpovědi na třetí otázku hledejte TU.

Konference o svobodě slova

Dotazování kandidátských stran vzniklo v rámci příprav na druhý ročník Konference ke svobodě slova pořádané SOSP Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí 23/37 v Praze. Veškeré informace a možnost zakoupit si vstupenky naleznete ZDE.

Komentáře (1)

  1. Lidí mladších osmnácti let v posledních letech na úřadech práce přibývá. Mezi roky 2021 a 2023 narostl počet mladistvých uchazečů o zaměstnání pouze se základní školou z 9,5 tisíce v roce 2021 na loňských 12,9 tisíce. „Většina mladistvých uchazečů je pouze se základním vzděláním. jsou cikánské školy, kde se nikdo nehlásil k dalšímu vzdělávání. kontrolní otázka. proč asi?

Napsat komentář