Menu
Přihlásit se

Biskupové Čech, Moravy a Slezska na plenárním zasedání schválili společné stanovisko k rozhodnutí Vatikánu povolit katolickým kněžím žehnat stejnopohlavním párům. Upozorňují v něm církevní hodnostáře a věřící, že papežem posvěcené požehnání nelze srovnávat s požehnáním novomanželům. Žehnat gayům a lesbám navíc není možné v kostele.

Petr Jemelka
Publikováno 27/01/2024
Doba čtení < 1 min.
Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Dokument s latinským názvem Fiducia Supplicans vypracovalo vatikánské Dikasterium pro nauku víry a v prosinci minulého roku ho schválil papež František. Podle kardinála Víctora Manuela Fernándeze, šéfa dikasteria, tedy jednoho z úřadů zřízených papežem pro správu katolické církve, dokument otevírá „možnost žehnat párům v neuspořádané situaci (žijícím mimo manželství) či stejnopohlavním párům“.

Česká biskupská konference ale v té souvislosti upozorňuje, že manželství je ve výnosu Fiducia Supplicans definováno jako „výlučný, trvalý a nerozlučitelný svazek mezi mužem a ženou, přirozeně otevřený plození dětí“ a současně je zde zdůrazněno, že učení církve v tomto bodě zůstává pevné. 

Smyslem papežem schválených pastoračních požehnání je snaha o spásu každého člověka, což je posláním a cílem církve, nesmí ale vyvolávat dojem, že jde o akt, který je kladen na úroveň uzavírání manželství nebo se k němu blíží. Z toho důvodu čeští biskupové vyzývají kněží, aby stejnopohlavním párům nežehnali v rámci liturgie ani v liturgickém oděvu. Současně nemá být uděluováno před oltářem nebo na důležitém místě v posvátné budově. Nemůže být ani součástí civilního sňatku.

Více k tématu čtěte zde:

Katoličtí kněží budou smět žehnat homosexuálním párům, schválil papež

Část knězů se vzepřela papežovi. Homosexuálům žehnat nebudou

Komentáře (1)

  1. Dokud budeme věnovat církvím tak velkou pozornost, nikdy se tohoto břemena minulosti úplně nezbavíme. A přitom na tom, co říkají nebo dělají, absolutně nezáleží.

Napsat komentář