Menu
Přihlásit se

Domácí.

Bílá sobota – život leží v hrobě

Den zmatku, chaosu a ticha. Ježíšovi učedníci po těžké deziluzi, plni zoufalství, že ten, který vzkřísil mrtvého Lazara, sám zemřel. Ve vzduchu visí otázka – kde je Bůh? Modlíme se a Bůh mlčí. My dnes víme, že Bíla sobota nebyla konec světa, ale učedníci to nevěděli.

Dana Jaklová Dana Jaklová
Publikováno 30/03/2024
Doba čtení 2 min.
Replika Ježíšova hrobu v Izraeli, Ilustrační foto, Zdroj: Shutterstock.com

„Víme, že Ježíš za nás včera zemřel. Věříme, že zítra se mohou dít zázraky. Ale co máme dělat dnes, v tento nekonečný sabat, kdy nebe mlčí?“ (víra.cz)

Zkušenost Božího mlčení je v našich životech stále přítomná. Stejně jako u učedníků u nás vyvolává chaos a zmatek. Jediný člověk ve svém velkém smutku nepropadl beznaději. Byla to Panna Marie, která si i v této nejtěžší chvíli ztráty syna zachovala naději v Boží prozřetelnost. Nepochybovala o tom, že Bůh je s námi, i když zrovna mlčí.

Kříž mezi Velkým pátkem a Bílou sobotou

Je-li Velký pátek dnem, kdy se události kolem Ježíše hrnou jedna za druhou až ke kruté smrti na kříži, je Bílá sobota zastavením v mrtvém bodě jakoby mezi dvěma světy. Světem s Pánem a světem bez Něho. Ani tato zkušenost ale není náhodná. „Jedná se o jednu z největších zkoušek, které sesílá na své děti, aby došly „podílu na jeho svatosti.“ (Židům 12, 10), (víra.cz).

Ježíšova smrt je smrtí smrti samotné. Mezi Velkým pátkem a Bílou sobotou máme čas prožít ono mystérium poražení smrti. Každý sám, nikoli osamělý, ve své vlastní zkušenosti. A s pohledem na Pannu Marii a její neutuchající, věčnou nadějí. Až do západu slunce. Až do „velké noci“, kdy Ježíš vstal z mrtvých.

Proč hoří před kostely ohně?

Po západu slunce Bílé soboty začínají křesťanům velikonoční vigilie (bdění). Židé této noci slaví osvobození z egyptského zajetí. Věřící křesťané se zpravidla po západu slunce (někdy až v noci a někdy brzy ráno před rozedněním) shromáždí před kostelem, kde se zapalují ohně, symboly světla, tepla, života. Od velikonočního ohně, který je knězem požehnán, se zapaluje velikonoční svíce, tak zvaný paškál.

Kostel je v té době bez osvětlení, věřící přicházejí dovnitř se svícemi za paškálem. Během velikonoční vigilie se také každoročně přijímá křest dospělých. Po bohoslužbě slova je tedy křest a obřad je završen eucharistií (přijímáním). Jde o mimořádnou formu liturgie, která se slaví jen jednou v roce, na Bílou sobotu.

V závěru píseň Vesel se, nebes Královno! je završením vigilie, po které může nastat oslava. Letos bude vpravdě do rána, protože zároveň začíná letní čas, což znamená, že bude noc o hodinu kratší. Vstup do slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a Božího hodu velikonočního může začít. O tomto svátku vám Deník TO přinese podrobnosti zítra.

Čtěte také:
Zeleným čtvrtkem začíná Ježíšovo martyrium
Velký pátek, velká bolest

Komentáře (6)

  1. Hřích musí být nenáviděn, ne hříšník. (Ježíš Kristus).
    ANALÝZA. Duhová revoluce inflitrovala církev. Papež Benedikt XVI. nás varoval marně. omyl, naopak kryl religio bukvice v církvi… nepřekrucujte dějiny. čmejdi…

  2. dnes máte poprosit, aby se ježíš probudil ve vás. požádejte, abyste mohli vnímat pravdu-Ducha v sobě… cítíte?

  3. Tomáš Halík: Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii, ale jako cestu na hloubku. velké kulové, frátři si nadále nechávají platit od občanů-nevolníků a budou si to chtít, pod různými záminkami, udržet do budoucna. státní správa je černoprdelníky prolezlá od sklepa po půdu. fialový eurohnus.

Napsat komentář