Menu
Přihlásit se

Dnes ve 13:15 se v Poslanecké sněmovně sejde Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti. Na programu má na projednávání jediný zákon a tím je ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy.

Jana Jochová Jana Jochová
Publikováno 10/01/2024
Doba čtení 2 min.
Manželství, svatba, Ilustrační foto, Zdroj: Shutterstock.com

Členové komise se mají vyjádřit, tedy budou hlasovat, zda komise jako celek dá doporučující, neutrální nebo zamítavé stanovisko, které pak bude čteno na plénu Poslanecké sněmovny ve druhém čtení k tomuto zákonu.

Je to jeden z malých kroků, které se vedou na poli kulturní války o pojetí manželství. Ústavní definice, která řekne, že manželství je svazek muže a ženy, nezmění v českém právním řádu vůbec nic. Dodá jen sílu současnému právnímu výkladu pojmu manželství a zabrání aktivistům obejít zákonodárnou moc Parlamentu, jako se to stalo v mnoha jiných zemích, kde takzvané manželství pro všechny neschválily parlamenty, ale nevolené progresivní ústavní soudy na podnět aktivistů. A to se bohužel může stát i u nás.

Nervozita progresivistů roste

Je velmi málo pravděpodobné, že by manželství pro stejnopohlavní páry bylo v tomto volebním období schváleno Parlamentem a zdá se, že s každou další nově zvolenou Sněmovnou to bude pravděpodobnější stále míň. Proto je nyní tlak progresivistů na schválení některých zákonů enormní, a naopak roste jejich obava, že by se naše země přidala k ostatním zemím Visegrádské čtyřky a mnoha dalším, které již ústavní definice manželství jako svazku muže a ženy mají.

Pokud by ústavní definice prošla, jejich záložní plán, jak obejít zákonodárce, by padl. A protože změny našeho ústavního soudu zatím probíhají z hlediska zastoupení konzervativních názorů velmi tristně, přejme ústavní definici manželství, aby prošla. Koneckonců jeden z mála výzkumů, který se na ústavní definici manželství vůbec ptal (odkaz https://nms.global/cz/polovina-cechu-a-cesek-souhlasi-s-uplnym-narovnanim-prav-stejnopohlavnich-svazku/ ), zjistil že téměř 60 % Čechů a Češek (cizinců se asi neptali) je pro. Vzhledem ke složení parlamentní komise (odkaz https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4801)  je ale doporučující stanovisko k ústavní definici manželství  málo pravděpodobné. Hlavní rozhodování se tak čeká až na plénu Poslanecké sněmovny.

Komentáře (14)

  1. Pojmenovat partnerský vztah LGBTQ a nebo čehokoliv jiného manželstvím je stejně lživé jako pojmenovat biologickou zbraň vakcína!

    To, že chtějí mít LGBTQ plus atd.svatbu na radnici se dá řešit.Potíž bude již s uznáním takového vztahu majoritní společností ,která preferuje vztah generující děti a to se nevyřeší ani přejmenováním na manželství , nařídit lidem co si mají myslet sice zákonem můžete , ale jen v totalitním režimu, ke kterému obloukem směřujeme.Pro LGBTQ komunitu je to asi důležité téma a pravděpodobně pro ně nejdůležitější je společenský status jejich vztahu- ten se však přejmenováním na manželství nepozvedne.
    Lidé jsou o existenci jiných než heterosexuálních vztazích dostatečně informováni, ale společenská hodnota a uznání takovýchto vztahů pochází z přirozených preferencí.Můžete zákonem /v totalitní společnosti/ všem nařídit co se jim má líbit , donutit je to říkat, ale líbit se jim to nebude protože někdo chce!Ani členové LGBTQ nejsou vetšinou dost bystří na to, aby poznali, že jsou využíváni, je jim slibováno nemožné a štváni proti druhým vynucováním si nesplnitelných požadavků.
    Více než o prospěch jakýchkoliv menšin se jedná o jejich politické zneužití k destabilizaci a rozkladu společnosti ze vnitř, útok na lidskou integritu znejistěním doposud známého světa fyzikálních zákonů, aby se mohl v nastalých sociálních nepokojích nastolit vyjímečný stav, který se snáze pak přetransformuje ke konečnému řešení!

Napsat komentář