Menu
Přihlásit se

Vystoupení nezávislé senátorky Daniely Kovářové na poslední schůzi Senátu k usnesení o násilné rusifikaci ukrajinských dětí vzbudilo značný rozruch nejen v plénu senátorů, ale i v médiích. Důvodem jejího vystoupení byl postup při projednávání usnesení, výsledkem pak bylo obvinění senátorky z proruského postoje.

Dana Jaklová Dana Jaklová
Publikováno 25/10/2023
Doba čtení 2 min.
Plénum senátu. Foto: Dana Jaklová

Co se vlastně v Senátu odehrálo? Říjnové plénum mělo na programu mimo jiné i usnesení k násilné rusifikaci dětí z Ukrajiny v tomto navrhovaném znění: „Senát konstatuje, že z okupovaných území Ukrajiny byly deportovány miliony osob, mezi nimiž jsou děti, kterým je měněna totožnost, které jsou násilně přemístěny do Ruska a v některých případech předány k nucené adopci. Odsuzujeme nucenou rusifikaci dětí z Ukrajiny jako mimořádně odporný zločin… Celé znění usnesení najdete ZDE.

Senátorka Kovářová na plénu vystoupila s tím, že nedostala předem podklady k usnesení, a proto navrhla vyřadit bod z programu schůze kvůli nedodržení Jednacího řádu Senátu. Návrh jí neprošel, proto navrhla alternativní usnesení, které stálo na požadavku řádného prošetření situace dětí deportovaných z Ukrajiny do Ruska. Ani tento návrh neprošel. Senát schválil usnesení s jedinou změnou, a to na návrh Tomáše Jirsy z ODS, změnou v první větě textu – „Senát konstatuje, že z okupovaných území Ukrajiny byly deportovány děti…“. Byla tedy vypuštěny slova: „… miliony osob, mezi nimiž jsou…“ viz text usnesení výše.

Jako matka soucítím s každým zabitým

Reakce na Kovářové vystoupení byly odmítavé. Nejostřeji to vyjádřila na plénu Senátu Miroslava Němcová z ODS: „Kdyby to nebylo zlé, kruté, tak bych řekla, že je to jenom směšné, to, co řekla paní poslankyně Kovářová.“ (Pravděpodobně přeřeknutí M. Němcové – pozn. red.).

Ve veřejném prostoru a v médiích si Kovářová vysloužila odmítavé reakce, jako například že by se měla za svůj „proruský“ postoj stydět. Dnes proto vydala ke svému senátnímu vystoupení stanovisko, v němž mimo jiné uvádí, že Rusko je bez jakýchkoli pochyb agresor, který – bez ohledu na své motivace – nasadil armádu vůči sousední zemi, což nelze ospravedlnit.

Zároveň však, jako matka soucítí s každým zabitým ve válečném konfliktu na Ukrajině: „Po dvou letech bojů je už nade vší pochybnost zřejmé, že dodávky vojenské pomoci dalším úmrtím nezabrání. Ba právě naopak. I naše zbraně se podílejí na každodenních úmrtích a naprosté vítězství Ukrajiny nad Ruskem je v nedohlednu. A nejen to. Dodávky zbraní nejsou provázeny žádnou diplomatickou aktivitou. Ta vůbec nemusí být projevem slabosti, ale naopak síly a odhodlání. Cílem musí být okamžité příměří a následná jednání pod patronací mezinárodního společenství.“

Ve svém STANOVISKU, které senátorka Kovářová poslala médiím, zmiňuje i reakce kolegů: „Pokud kdokoliv nálepkuje a uráží lidi s jinými názory, přeje jim smrt a sprostě komentuje jejich odlišné postoje (což vše zažívám po některých slovech šířených mými kolegy), jen přispívá k rostoucí atmosféře strachu, mlčení a autocenzury. Odlišné názory a postoje ke světu jsou normální, protože plynou z odlišných životních zkušeností a hodnot. Svobodná společnost nesmí nutit občany, aby zastávali ty jediné správné názory.  Žádné takové jediné správné názory totiž nikdo nevlastní. Musíme je hledat společně. V otevřené debatě.“

Komentáře (0)

Napsat komentář