Menu
Přihlásit se

Analýza.

Čekání na spravedlnost

Není tomu tak dávno, kdy část společnosti propadla kolektivní ztrátě soudnosti a přijala “opatření”, která měla údajně zabránit šíření respiračního viru covid-19.  Ta - mimo jiné - zahrnovala povinnost předkládat “průkaz bezinfekčnosti” všude tam, kde se pohybovalo větší množství lidí. Bez potvrzení v aplikaci čTečka se lidé nemohli naobědvat v restauraci, jít cvičit do fitka nebo navštívit divadelní představení. 

Angelika Bazalová
Publikováno 04/01/2024
Doba čtení 6 min.
Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Pouze “bezinfekční” – neboli očkovaní občané – měli právo bez testů čerpat tyto do té doby běžné služby.  Brzy se ukázalo, že virus úřední razítko nezajímá a šíří se bez ohledu na to, jakou hloupost si politici a ministerští úředníci vymysleli.  Z právního hlediska šlo o bezprecedentní útok na občanské svobody.  Soudci Nejvyššího správního soudu ve svém posledním rozhodnutí konstatovali, že čTečka byla nezákonná. 

“Stále čekám na rozhodnutí, v němž by se soud aspoň v podobě obiter dictum (řečeno na okraj) vyjádřil k porušování základních práv v době pandemie.”

Takto lakonicky zhodnotila advokátka Vladana Vališová poslední verdikt Nejvyššího správního soudu k aplikaci čTečka. Soud sice konstatoval, že kontroly takzvaných covid pasů v době pandemie byly v rozporu se zákonem, ale stejně jako už mnohokrát předtím soudci posuzovali celý problém výhradně z formálního hlediska. Odpověď na zásadní otázku, zda omezení svobod v době pandemie bylo v souladu s právem, z úst českých soudců stále nezazněla.

Jak se obchází Listina

“Vidíš, tys říkala, že to nikdy neprojde, a je to tady,” ušklíbal se editor Reflexu  Bohumil Pečinka. Psal se květen 2021 a začalo být zjevné, že svobodní občané budou muset pomocí QR kódů osvědčovat úředně vykonstruovanou “bezinfekčnost”, aby mohli využívat do té doby zcela běžné služby. Babišova vláda se dokonce holedbala tím, že Česko bude pilotní zemí. “Když to vydají, soud to určitě zastaví,” hlesla jsem nejistě, ale raději jsem hned běžela zavolat advokátce Vladaně Vališové. “Není to možné, že ne?”  ujišťovala jsem se. Následovala chvíle rozpačitého ticha

“Co ti mám říct, mám ti citovat Listinu? Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. A jejich meze mohou být za podmínek stanovených Listinou upraveny pouze zákonem,” deklamovala do telefonu.

“Sláva, žádný zákon na omezení svobod parlament neschválil, takže to nejde!” kontrovala jsem radostně, Vladana Vališová mě ale zchladila: “Zákon teď určitě nemůžou stihnout. Ale můžou to nějak zkusit obejít. Pokud na to půjdou stejně jako na všechna ta dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, pak já říkám, že je to zcela neústavní.  Ale když vidím, co se tady děje, vyloučit to nemůžu.”

Covid pasy osvědčující imaginární “bezinfekčnost” očkovaných krátce na to nastolily šikanu neočkovaných. Vláda je omezila na základních právech. Poslanců a senátorů se neptala. Udělala přesně to, co zakazuje nejen výše zmíněná Listina základních práv a svobod, ale také Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Přijetím zákona si nikdo hlavu nelámal, zásah do občanských svobod ministerští úředníci sfoukli mimořádným opatřením; takzvaným “opatřením obecné povahy”.

“Úmluva jasně říká, že zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Žádným blábolem typu “opatření obecné povahy” ale ani vyhláškou nebo nařízením vlády je omezit nejde. A dokonce – i když si vláda omezení svobod prosadí zákonem, musí ještě dodržet podmínku nezbytnosti. K tomu, co se rozumí pod pojmem “nezbytné”, existuje judikát Evropského soudu pro lidská práva o právu na soukromí ve sporu Dudgeon versus Spojené království. V něm se říká, že „nezbytné“ nelze vykládat jako užitečné, rozumné, nebo žádoucí, ale implikuje existenci naléhavé společenské potřeby pro daný zásah,“ vysvětluje Vališová.

Hořký kelímek bezpráví

“Stál jsem před kavárnou, kávu jsem pil z kelímku a přemýšlel, jak mám synovi odpovědět na otázku, co jsem provedl, že nemůžu dovnitř,” vzpomíná rektor Metropolitní univerzity Michal Klíma na dobu, kdy mu chybějící QR kód bránil žít normální život.

Po více než dvou letech soudci Nejvyššího správního soudu označili ministerská nařízení za nezákonná. Jejich verdikt by se dal parafrázovat asi takto: Ministerstvo zdravotnictví se vůbec neobtěžovalo úvahou, do kterých práv nařízení o předkládání čTečky zasahuje. Podle pandemického zákona ale byli povinni se tím zabývat. Pandemický zákon jim také ukládá, že musí vyhodnotit přiměřenost daného opatření. Je tudíž jasné, že ministerstvo porušilo pandemický zákon. Tím celá záležitost pro soud končí.  O tom, že úředníci obešli parlament, že od počátku zvolili protiústavní postup, že mimořádné opatření není nástroj, kterým by mohli omezit lidi na svobodě, že se během pandemie byly pošlapány nejvyšší právní dokumenty, jako Listina základních práv a svobod a Úmluva o lidských právech a biomedicíně, ale ve verdiktu zase nic není. Přitom právě to by společnost potřebovala slyšet.

“Soud se vyjadřuje k tomu, co žalovaná strana namítá. Pokud se žalobce takového rozhodnutí nedomáhal, pak to soudci neřešili a vlastně ani řešit nemohli. Existuje ale možnost vyjádřit se k takto závažné věci formou obiter dictum, tedy řečeno na okraj. Myslím, že by to soudci měli konečně udělat, protože jinak se v podobné situaci stane opět totéž,” obává se Vladana Vališová

“Obávám se, že drastická, a navíc neúčelná covidová omezení nemusejí být posledním brutálním útokem na základní práva a svobody, takže by bylo nanejvýš žádoucí, aby se k tomu soudci vyjádřili, a především aby opravdu hájili podstatu základních práv a svobod občanů. Ale má to politický rozměr. Jak už se ukázalo i u jiných kauz, soudci – včetně těch ústavních – se tomu někdy snaží naopak vyhnout, a svá rozhodnutí založí spíše na formalistickém přístupu. Za mě je to špatně – ústavní soudnictví je především o hodnotách nikoliv o formalitách,” souhlasí advokát a odborník na zdravotnické právo Vladimír Bíba.

Věděli jsme, že vakcína nezabrání šíření viru

Zákonem některé svobody omezit lze, pokud je to v zájmu ochrany veřejného zdraví. Vždy se ale musí posuzovat takzvaná proporcionalita. Tedy zda by stejného nebo srovnatelného cíle nešlo dosáhnout jiným způsobem. Na opatření kolem covid pasů ale nebylo jasné ani to, jaký cíl si vlastně úředníci vytyčili. Vymýtit koronavirus?  Že to není reálné, bylo tou dobou jasné i největším zastáncům lockdownů. Zabránit zbytečným úmrtím? Kdo se covidu bál, mohl se očkovat, vakcín byl už v té době dostatek. Takový důvod by tedy v testu proporcionality neuspěl. Zabránit šíření? “Vakcína nezabrání šíření viru,” řekl mi v rozhovoru pro web Novinky.cz imunolog Vojtěch Thon už v lednu 2021. “Věděli jsme, že očkovaný může virus přenášet, vláda to ale nepouštěla ven,” přiznal později v TV Prima lékař a poslanec Bohuslav Svoboda. “Na naše argumenty, že očkování nebrání v šíření viru, a že tudíž covid pasy nemají žádný smysl, nám bylo řečeno, že kdyby očkovaní neměli výhody, nikdo by se už neočkoval,” popisuje lékařka a bývalá členka poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví – Národního institutu pro zvládání pandemie Hana Zelená.

Lidé na rozhodovacích pozicích tedy měli informaci, že vakcína šíření viru nezastaví. Nejednalo se tedy o žádné opatření proti šíření nákazy, ale o bezprecedentní šikanu občanů, kteří nedělali to, co si ministerstvo usmyslelo. Cílem bylo zkrátka vnutit lidem vakcíny. 

Osobní údaje bez ochrany

Stejné to bylo i v případě práva na ochranu osobních údajů.  Kritici covid pasů od počátku namítali, že údaje o zdravotním stavu jsou ta nejcitlivější data a nelze po lidech chtít, aby je sdělovali kdekomu jen proto, aby se mohli naobědvat v restauraci. Jak stát tuto povinnost zdůvodnil? Nijak. Úředníci se usnesli, že povinnost prokazovat se covid pasem neznamená, že je při tomto úkonu nakládáno s osobními údaji. Jinými slovy, když prohlásíme, že problém neexistuje, nemusíme ho řešit. Jak prosté, milý Watsone.

Soudy nejenže této zvůli přihlížely, ale ještě ji i dodatečně posvětily. V roce 2022, kdy Nejvyšší správní soud rozhodoval v podobné kauze, zněl jejich verdikt takto: “Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s odpůrcem v tom, že na plnění povinnosti v této podobě nedopadá nařízení GDPR.” Poslední verdikt z listopadu 2023 ale konstatuje pravý opak. Jak je to možné? V posouzení tak banální úvahy museli zdejším soudcům nakonec pomoci jejich evropští kolegové.

Zeptáme se v Lucemburku

“Jsou-li pochyby o právu EU, jsou soudci NSS povinni požádat Soudní dvůr EU v Lucemburku o zodpovězení předběžné otázky. Což učinili a zeptali se, zda používání čTečky lze právně podřadit pod zpracování osobních údajů podle GDPR. Soudní dvůr EU se možná podivil, proč se NSS ptá na tak jasnou věc. A odpověděl, že ano,” vysvětluje profesor občanského práva a vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivo Telec. “Na odpověď soudního dvora EU se ale čeká dlouho. Zhruba jeden rok. Nejde o žádný „dotaz“, ale o celé řízení podle práva EU se vším všudy. Tím se (částečně) vysvětluje, proč jsme se správnou odpověď dozvěděli až teď.”

Po více než dvou letech jsme se tedy konečně dobrali k tomu, že předkládat číšníkovi v restauraci osvědčení o očkování znamená nakládání s citlivými údaji, přestože nám celou dobu tvrdili opak.  Pořád jsme ale neslyšeli, že šlapání po nejvyšších právních dokumentech se už nesmí opakovat.

“V podstatě jediné, co Nejvyšší správní soud měl a mohl, bylo přezkoumat zákonnost aktu z hlediska vyššího. Tedy především Evropské úmluvy o lidských právech a biomedicíně, podle níž má blaho člověka přednost před zájmy společnosti nebo vědy,” říká Ivo Telec. “Proč to soudci nedělali? Proč nevzali vyšší kartu? Nevím, možná o tom nevěděli, nenapadlo je to, možná to nikdo ani ze žalobců nenavrhoval. Nakonec, kdo by četl tak zásadní „lidské“ ustanovení v nějaké úmluvě?

Text byl publikován i na serveru Mainstream.

Komentáře (14)

 1. Zásadní problém byl v tom, že většina národa sklonila hlavu, protože si nechtěla dělat problémy. A pak se i hokynáři pasovali do role drábů a menšinu, kteří jsme se nepodvolili šikaně, buzerovalo při vstupu do jejich království. V krizi se pozná povaha lidí a od té doby nakupuji jinde. Virovou šikanu si lidi způsobili sami, protože si ji nechali líbit. Pokud politikům něco projde, tak proč by to nědělali? Pokud ale u lidí narazí, tak prostě musí couvnout. Ale odpor u lidí zhýčkaných blahobytem se dá těžko očekávat. Svoboda není samozřejmost. Ta se musí dnes a denně bránit proti mocichtivým vládcům. S jídlem roste chuť a čím víc moci získají, tím víc ještě chtějí.

  1. Přesně tak. Mám od té doby taky pár obchodů, kam už nevkročím. Umím odpouštět, ale neumím zapomínat. Kdo mě chtěl nutit nakupovat s něčím na obličeji, nepotřebuje moje peníze a já nepotřebuji jeho zboží.

  2. Správně jste to popsal. Svoboda není samozřejmost. Jak jen to ale to těm stále spícím dát do hlav, když nechtějí nic slyšet?

   1. Problém je v tom, že už nás není moc, co jsme nesvobodu zažili. Proto ti, co svobodu berou jako samozřejmost, nedokážou rozeznat varovné signály nástupu totalitní moci. Paměť lidí je omezena délkou života jedince. Proto je každá generace odsouzena k tomu, aby opakovala ty samé chyby. Je to stejné, jako když dítěti řeknete na tu plotnu nesahej nebo se spálíš, ale dokud si nesáhne, tak neuvěří, že to pálí.

 2. „Covid pasy osvědčující imaginární “bezinfekčnost” očkovaných krátce na to nastolily šikanu neočkovaných. Vláda je omezila na základních právech. Poslanců a senátorů se neptala. Udělala přesně to, co zakazuje nejen výše zmíněná Listina základních práv a svobod, ale také Úmluva o lidských právech a biomedicíně.“

  A jímá mě hrůza když si uvědomím, že v hlavní partaji, která je za to odpovědná, působí i dnes jedni a ti samí lidé, kteří to tehdy vymýšleli a dokonce přes 30% tohoto národa je podle průzkumu ochotných jim dát svůj hlas. Orwel by se zaradoval. Bohužel, není koho volit. 😥

  1. Ale je koho volit. Zkuste se porozhlédnout u Svobodných pod vedením Libora Vondráčka. Mají teď ve svém týmu mimo jiné například Karla Diviše, Miroslava Havrdu nebo Markétu Šichtařovou, a v programu normální „selský rozum“.

   1. No právě.
    Svobodní se řídí zdravým rozumem.
    Ve zdegenerované společnosti, jako je už i ta naše v ČR, to nemá šanci. Je to beznadějně menšinová záležitost.
    Typický Čech umí volit buď tu hrůzu, která vládne teď, nebo Babiše. Oboje jsou součásti jednoho problému.

    Jak z toho ven, nevím. Možná budeme muset po desítky let procházet slzavým údolím než nám svitne…
    🙁

    1. Opravdu mě mrzí Váš pesimistický přístup. Je škoda každého propadlého hlasu! Už i značné části fialového voličstva začíná docházet, jak velký podvod byl na nich spáchán. Lidé se ale probouzejí a rozšiřují mezi ostatní informace, které veřejná média vždy nějak zapomenou zveřejnit.
     Nedopusťme, aby zlo zvítězilo nad dobrem a tma nad světlem.
     L@ďa Oudes z Klatov.

     1. Svobodní mají můj hlas jistý ve všech následujících volbách.
      Ale zároveň jsem realista a vidím lidi kolem sebe. Je to smutný pohled. Opravdu neumí nic jinèho než ten aktuální hnus nebo Babiše.
      🙁

     2. Proč fialového, když většina pandemie probíhala za vlády estébáka bureše? Platí vás někdo nebo jen tak plácáte?

 3. Mám jednu hospůdku na Šumavě 4 km lesem,kam jsme my prašiví mohli zajít na obídek a nikoho nezajímalo, jestli máme tečku. Chodím tam pořád a jsem moc vděčná.V létě nás jde pěkná banda a uděláme tržbu. Nevím,jestli jste si všimli,že v mediích už zase začínají strašit. Snad už se toho znovu nedožiju😴

Napsat komentář