Menu
Přihlásit se

Komentář.

Hacking mysli na ČVUT

Od září 2022 si mohou studenti ČVUT FIT zapsat nový předmět katedry informační bezpečnosti NI-HCM Hacking mysli. Zabývá se identifikací dezinformací, narušováním občanské soudržnosti a ohrožením demokracie internetovými jevy. A dostane se i na Harryho Pottera.

Pavel Cimbál Pavel Cimbál
Publikováno 28/04/2024
Doba čtení 4 min.
Zdroj: Facebook Kanárci v síti

Začnu postupně. Nebudu předstírat nezaujatost. Na ČVUT FEL a později ČVUT FIT jsem bezmála dvacet let přednášel předmět Strojově orientované jazyky. To jsou v zásadě přímo instrukce mikroprocesoru, běhající mezi registry a hradly po křemíku ve vašem PC. Krásná, tvrdá věda a nejsilnější ze všech programovacích technik vůbec. Temná magie demoscény, kabala crackerů i malwarových doupat, vonící jedničkami a nulami. Jde o samotné principy oboru, kde pro jakoukoli dojmologii, natož politiku, nezbývá ani mikrosekunda strojového času.

Přesto bylo mé působení na ČVUT před dvěma lety z politických důvodů ukončeno. Stalo se tak 7. dubna 2022 usnesením grémia děkana, doc. RNDr. Ing. Marcela Jiřiny, Ph.D., kdy mi nebyly schváleny nově vytvořené odborné předměty BI-A86, Assembler a strojový kód mikrоprocesorů x86, a BI-ASM, Assemblerové optimalizace na platformách x86 a ARM. Ty jsem připravil pro katedru počítačových systémů jako dvousemestrovou náhradu za pomalu zastarávající Strojově orientované jazyky. Vývoj zde postupuje poměrně rychle a studenti si zaslouží pracovat s tím, co mají v kapse nebo doma na stole, namísto samoúčelných školních přípravků.

Důvodem neschválení byl článek od Jana Cempera na portálu Manipulátoři.cz, reporty Romana Máci z Českých elfů a mé texty v Parlamentních listech. A také strach a okázalá nechuť některých kolegů dýchat společný vzduch na katedře s černou ovcí zastávající nesprávné názory ohledně migrace, EU, války nebo svobody slova. Nedej bože, píšící je zcela bezostyšně po sociálních sítích. Ačkoli jde o banality, které s předmětem nebo odborností nikterak nesouvisí, bylo rozhodnuto. V zápisu jednání grémia ovšem najdete toliko lakonické konstatování, že se vyjádřilo nesouhlasně. Tečka.

Mé působení na ČVUT by tak ale ještě nekončilo. Stále zde byl původní akreditovaný předmět BI-SOJ, o jehož vypsání mne někteří studenti žádají v mailech dodnes. O tom mi ale pan děkan sdělil, že jej fakulta rovněž vypsat nemůže, a to právě z důvodů ultimáta výše zmíněných kolegů. Musí upřednostnit setrvání interních zaměstnanců oproti externím přednášejícím, což zajisté musím chápat. A tak jsem, po téměř třiceti letech, opustil svoji alma mater s pocitem, že taková je doba, a třeba se jednoho dne vrátím. Pan děkan, mimochodem můj vrstevník a rovněž dávný assemblerista s kořeny u ZX Spectra, z mého pohledu udělal vše, co bylo v jeho silách, ale cancel kultura protentokrát zvítězila.

Byl jsem naivní. A teprve později mi začaly docházet další souvislosti, které mi doposud unikaly. První nesrovnalostí, která mne praštila do očí, byl mail Bc. Veroniky Dvořákové, z PR oddělení ČVUT FIT. Informovala jím Cemperovy Manipulátory, že již na škole nepůsobím. Dle viditelného časového razítka byl odeslán ještě před avizovaným jednáním grémia. Když jsem na tuto nesrovnalost upozornil na svém Facebooku, byl mail Dvořákové ze stránek Manipulátorů v tichosti odstraněn. A když jsem upozornil i na toto, fakulta si mne pro jistotu zablokovala a z anotace BI-SOJ, který jsem ještě coby doktorand vytvořil, cvičil a přednášel, zmizelo i moje jméno. Předmět osiřel. Ale protože nemám rád zákulisní intrikaření, napsal jsem pánům kolegům z fakulty otevřený dopis, který si tak přečetlo několik desítek tisíc lidí. Ze strany školy ovšem zůstal bez reakce.

Nyní se mozaika doplnila. Pro jedničky a nuly sice není v informačních technologiích na VŠ místo, ale studenti nemusí být smutní. Od září se místo hackování strojového kódu mohou učit hackování mysli. Pětikreditový předmět NI-HCM se skutečně takto jmenuje a přednáší jej Ing. Josef Holý. Kdysi jsem ho, v semestru 2004/2005, zřejmě i učil právě Strojově orientované jazyky, ale od té doby vystřídal celou řadu zaměstnání. Z těch nedávných zaujme zejména Head of Product Development u Semantic Visions Františka Vrabela a trvalé angažmá v podcastu Kanárci v síti, který vytváří spolu s Alexandrou Alvarovou, jejíž přednášku o dezinformacích jsem na podzim inkognito navštívil.

Na Holého jsem narazil vlastně úplnou náhodou. Na vládním webu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Heleny Langšádlové jsem jej zahlédl v anotaci přednášky „Připraveni k boji?“, kde promluvil Michal Koudelka z BIS o budování informační bezpečnosti a Karel Řehka z Generálního štábu AČR o připravenosti na válku s Ruskem. Z Řehkova vystoupení koluje po Internetu dodnes docela děsivý sestřih, a tak jsem si program akce pozorně celý pročítal. Pan Holý zde měl příspěvek o tom, kterak spravit informační prostor rozbitý obsahem, který je v rozporu s hodnotami demokratické společnosti, a uváděl, že přednáší výše zmiňovaný předmět, což mne zaujalo.

A zde to začíná být opravdu zajímavé. V anotaci předmětu NI-HCM Hacking mysli totiž najdeme prakticky všechna témata a okruhy, o kterých mluvila na své přednášce právě Alexandra Alvarová. Intro, deep zoom na detail, obrana. So what? Popis je pelmelem anglických výrazů a nesourodou všehochutí trendů a floskulí takzvané informační války. Digitální manipulace, etika, mýty, mere-exposure efekt, transhumanismus, QAnon, konspirace, fragmentace společnosti a kritické myšlení. A nejenom teoreticky. Na cvičení se studenti naučí rozpoznávat dezinformace a v rámci semestrálního projektu zkusí vyvinout nástroje pro omezení vlivu digitálních manipulací. A pokud snad ohledně zápisu stále váhají, naláká je fakulta na svém oficiálním Twitteru na Harryho Pottera.

Zbývá tak už jen několik otázek. Jsme ještě vůbec na fakultě technické univerzity? Jde skutečně o odborný předmět veřejné vysoké školy? Je takové školení studentů ještě apolitické? A ví o tom vůbec pan děkan? Odpověď je až překvapivě jednoduchá. Ví. Ten předmět totiž, spolu s panem Holým, přímo přednáší a cvičí. Minimálně dle anotace v Bílé knize ČVUT. Už asi chápu, proč mé další setrvání nebylo žádoucí…

Další články autora:
Na přednášce dezinformátora
„Umím prcat tvoji mámu,“ píše na sítích influencer Kožuchov. A teď se chystá přednášet na školách o politice
Jak skončíte na policii, aniž byste cokoliv provedli

Komentáře (6)

  1. Nejen duchovní, ale politici, podnikatelé a mediální carové nás chtějí přimět myslet jako oni. Intelekt může manipulovat a být manipulován. Nezáleží na tom, jak pokročilý člověk je. Například Němci byli nejvyspělejší národ, přesto jim to nezabránilo v manipulaci Hitlerem. Vložil svou mysl do jejich mysli a donutil je přemýšlet jako on. Podobně, když mohou být dogmata navrstvena na mysl, může být člověk dohnán k páchání těch nejohavnějších zločinů. Vezměte si případ softwaru islámského fundamentalisty, který je naprogramován jako jednosměrná ulice do nebe. Věří, že ti, kteří nenásledují islám, jsou nevěřící a měli by být obráceni, nebo jinak odstraněni. Jejich software nezahrnuje pocity. Intelekt může diktovat způsob, jakým myslíme, ale nemůže diktovat způsob, jakým se cítíme. Racionalita je bezpochyby důležitým nástrojem porozumění, ale vnímá pouze dílčí realitu. Moudrost spočívá v pochopení omezení racionality. Abychom to překročili, potřebujeme něco víc – víru v něco mnohem většího, než jsme my sami. Pokud v sobě neprobudíme ducha pravdy, nemůže nás osvobodit od sebeiluze a sebedestrukce.

Napsat komentář