Menu
Přihlásit se

Islám není jen náboženství, ale také politická ideologie a právní systém. Jaké jsou jejich projevy a co lze dělat pro uchování rovnoprávnosti a demokracie?

Vlastimil Veselý
Publikováno 30/11/2023
Doba čtení 4 min.
Zdroj: Shutterstock

Ilegální masová migrace z rizikových zemí do střední Evropy probíhala již během migrační krize v letech 2017-18 podobně jako nyní a mediální masírka za podpory bohatě dotovaných neziskovek typu OPU (loňský rozpočet 72 mil. Kč) lobovala za nekontrolované hranice a vytvářela dojem, že se není čeho bát. Témata migrace a islámu byla mezi prvními, kvůli nimž začaly sociální sítě na popud politiků masově cenzurovat. Postupně přibývalo atentátů v Paříži, Nice, Londýně, Bruselu aj.

Snažil jsem se vždy vysvětlovat, že bychom měli přistupovat úplně jinak k islámu jako ideologii a jinak ke každému muslimovi jako člověku – každý může mít totiž k islámu v celé jeho šíři odlišný vztah. Jakoukoli ideologii je v principu možné zkoumat a její části kritizovat nebo odmítat, pokud by např. byly v rozporu s lidskými právy a demokracií, jak je mají evropské země zakotvené ve svých ústavách.

Politické projevy islámu

Je islám náboženství nebo politická ideologie? Takto obvykle začínaly debaty. Po těch letech by už měla alespoň většina pracovníků nevládních organizací, resp. úředníků, kteří se věnují práci s cizinci, vědět, že obojí. A pokud to stále nevědí, neměli by mít na veřejné dotace nárok, resp. o nich rozhodovat. Pro zájemce odkazuji na četné materiály, které vydává (i v češtině) mezinárodní Centrum pro studium politického islámu s pobočkou v ČR.

Náboženskými projevy islámu se pracovníci v oblasti imigrace a integrace cizinců zabývat nemusejí (pokud sami nechtějí) – ty se týkají toho, co islám ukládá muslimům samotným. Nás všechny by však měly zajímat jeho společenské a politické projevy, protože ty mají dopad i na naše občany – nemuslimy.

Často se uvádějí pojmy jako “radikální islám” nebo “islamismus”, které mají navodit představu, že se jedná o nějakou věroučnou úchylku nebo extrémní výklad. Připomeňme si slova tureckého prezidenta Erdogana, který odmítl představu, že existuje nějaký “islamismus” či “umírněný islám“ slovy „Islám je jen jeden”. Někteří si možná vzpomenou také na další jeho slova: “Demokracie je vlak, ze kterého můžete vystoupit, když se dostanete do cíle.“

To lze už pozorovat na mnoha místech západní Evropy. Významná část tamních islámských komunit porušuje evropské zákony a pod záminkami náboženské svobody a multikulturní tolerance prosazuje ve společnosti politické projevy islámu a jeho součásti – práva šaría, které jsou se základními lidskými právy a pluralitní demokracií neslučitelné. Pár příkladů níže.

 • svatby s nezletilými, pedofilie
 • mnohoženství
 • ženské obřízky prováděné často na dětech
 • vynucování extra privilegií (blokace dopravy na ulicích, modlitby na pracovištích, pracovní úlevy při ramadánu, kvóty na některé pracovní pozice aj.) ve veřejném životě a halal potravin (rituální porážky zvířat za plného vědomí odporují českým zákonům)
 • segregace mužů a žen (např. mužské a ženské dny na plovárnách a v bazénech)
 • diskriminace žen (např. zákaz navazování intimních vztahů s nemuslimy a řízení aut, povinné zahalování, statut svědectví, dědické právo, podmínky rozvodu atd.)
 • požadavky trestů pro kritiky islámu („rouhačství“, výmysl „islamofobie“)
 • vraždy ze cti, drastické tresty kamenování za nevěru
 • násilí a výhrůžky smrtí vůči homosexuálům, Židům a těm, co opustili islám

Kritici tohoto stavu (lékaři, policisté, místní zastupitelé, ale i svobodomyslní muslimští intelektuálové) jsou radikály už více než 10 let osočováni z rasismu, xenofobie a islamofobie, přičemž spojencem těchto radikálů bývají často političtí aktivisté z řad liberální levice. Islámští disidenti a obhájci lidských práv z řad muslimů varují před uznáváním tzv. „islamofobie“ – manipulativního termínu, jenž má umlčet kritiky (jako by existovala fašofobie nebo komunismofobie) a učinit islám nekritizovatelný a požívající nadřazené postavení omezující svobodu slova.

Islám a Evropský soud pro lidská práva

Podle výnosu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) z roku 1998 nejsou zákony šaría slučitelné s principy liberální demokracie a ústavami západních států (což potvrzují i výroky islámských kleriků). Podle něho by zavádět právo šaría – byť i jen částečně vedle evropských právních systémů – bylo porušením Evropské konvence na ochranu lidských práv a základních svobod, neboť by „zrušilo úlohu státu jako ručitele osobních práv a svobod a porušovalo princip nediskriminace jednotlivců, pokud jde o požívání veřejných svobod, které jsou jedním ze základních principů demokracie“.

Podle výnosu z roku 2001 „instituce zákonů šaria je neslučitelná se zásadami demokratické společnosti“ a z roku 2003 „režim založený na zákonech šaria je neslučitelný s Konvencí o lidských právech, zvlášť pokud jde o zásady trestního práva a jeho postupy, o postavení žen v právním řádu a zasahování do všech sfér soukromého a veřejného života. A je přímým porušením specificky jejích článků 9 (svoboda myšlení), 10 (svoboda projevu), 11 (svoboda sdružování), 14 (zákaz diskriminace), 17 (zákaz omezování práv) a článků 1 (ochrana majetku) a 3 (práva na svobodné volby) dodatečného Protokolu číslo 1.“  V roce 2003 vydal ESLP rezoluci, která říká, že „pravidla práva šaría jsou s demokratickým režimem neslučitelná“.

Listina základních práv a svobod, tedy naše Ústava, říká v článku 16, odstavec 4: “Výkon těchto (náboženských) práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých.“

Co se děje právě teď jen pár hodin autem od nás

Události posledního měsíce, kdy davy na ulicích západní Evropy volají po zničení Izraele, pochodují pod vlajkami ISIS a požadují chalifát, kdy se na židovských podnicích objevují načmárané Davidovy hvězdy a háknkrojce, konečně probouzejí dlouhá léta pochybující novináře a politiky k “uvědomění, že islámský svět má ve svém hodnotovém žebříčku věci, které jsou s moderním evropským liberalismem totálně nekompatibilní”.

Už se nejedná “o titěrnou menšinu extremistů“, mezi řadovými muslimy je totiž “antisemitismus celkem mainstreamový jev”všímá si Marian Kechlibar a dodává:  “Má-li nějaké město třeba 20 % muslimského obyvatelstva původem z Blízkého východu, začne jeho místní politika nevyhnutelně připomínat tu blízkovýchodní. Nejdříve na ulicích… a později – podle toho, jak dotyční získávají volební právo – i mezi volenými zastupiteli.”

V rozhovoru pro německý deník Bild uvádí expert na politický islám Eran Lahav, že masivně narůstají výzvy k násilí a různé teroristické skupiny zveřejňují seznamy a návody, jak ublížit židům či křesťanům. „Když Hamás a další teroristické organizace vyhlašují džihád, tak není namířen pouze proti Židům, ale proti celému západnímu světu.“ “Islám a sekulární liberalismus evropského střihu jsou stejně nesmísitelné entity jako olej a voda – lze přejít od jednoho k druhému, ale těžko být zároveň liberálem a přitom upřímně věřit, že na zemi má jednoho dne zavládnout právo šaría.”

Autor se imigraci a integraci cizinců dlouhodobě věnuje, své zkušenosti publikuje na blogu Za oponou migrace.

Komentáře (8)

 1. Dobrý! Na tom, co je zde řečeno, je jistě zrnko pravdy. Ale neměli bychom si nejprve zamést před vlastním prahem, než začneme kritizovat nebo odsuzovat jiné? Oháníme se tu ústavními právy a současně odsuzujeme lidi natvrdo do vězení za názor. Obviňujeme „islamisty“ z pedofilie a současně údajně probíhá v Evropě čilý obchod s dětmi a v USA mizí dětští migranti po tisících. Rozvracíme mimoevropské státy a potom se divíme, že v nich nastupují extrémisté a že z nich lidé utíkají. A takhle by se dalo pokračovat….

  1. Právě díky lidem smýšlejícím jako Vy je ohrožena evropská demokracie a svoboda. Zrnko pravdy máte Vy. Ano zasahování v muslimských zemích a rozvracení jejich zaběhlých politických režimů, které kolikrát drželi Islám na uzdě (Husajn, Kaddáfí atd.) je trestuhodné. Pokud je mi známo, tyto intervence (prostě sprosté války) byly rozpoutány Spojenými státy a evropští členové NATO se k nim jen připojovali. Pokud vím, tak my jako obyčejní lidé jsme na tato rozhodnutí neměli žádný vliv. Politici nevypsali referendum o tom, jestli souhlasíme s vysláním našich vojáků do těchto zemí. A teď mnohdy ti samí politici nic nedělají, aby zastavili nelegální migraci organizovanou a financovanou neziskovkami. Komu reálně hrozí, že zemře v následku teroristického útoku islámského fanatika? Nám obyčejným lidem, kteří s tím co spunktovali američtí politici nemají nic společného, nebo těm nic nedělajícím a mnohdy migraci podporujícím politikům? Kolik je nelegálních migrantů z islámských zemí v EU a kolik v USA? Autor jasně říká, že náš svět a islámský svět jsou neslučitelné. Všichni přistěhovalci vyjma těch umírněných intelektuálů, či těch co konvertovali ke křesťanství by měli být bez pardonu navráceni do zemí svého původu. Byli přijati s tím, že splynou s naší evropskou civilizací, přijmou naše zákony a hodnoty; podmínky nesplnili tak se mají vrátit. Je to stejné jako když podmínečně propuštěný poruší podmínku, čeká ho návrat do vězení. Přišli do svobodného světa, který jim nabídl nové možnosti, místo toho jej začali přetvářet do podoby stejného marastu, z kterého uprchli. Takže je čas vrátit je do jejich domoviny, kde jejich počínání a víře nebude překážet žádná listina základních práv a svobod.

   1. O tom, zda jsou či nejsou naše světy slučitelné, ať už to tedy znamená cokoli, by se dalo dlouze diskutovat. Stejně tak by se dalo diskutovat o tom, proč jsme údajně neslučitelní. Zda to není proto, že se jako „západ“ chováme tak arogantně. A jestli na to má obyčejný občan vliv? Samozřejmě, že má! Tedy pokud tu máme stále demokracii. Jsme to my, kdo volí politiky, kteří za nás dělají rozhodnutí. Jsem to já, jste to vy. Ale co čekat od národa, který chce po současné tragédii vrátit vládu do rukou covidových lhářů…. Jak jsem řekl již mnohokráte: ihned začněmě jako západ dělat vše proto, aby se v rodištích uprchlíků dalo normálně žít a nebudeme muset čelit jejich přílivu. My však zatím stále děláme přesný opak.

 2. Nikoliv. ČR nikoho neokupuje, nevyvolává války a odmítám s čímkoliv z toho být spojován. Islám je nenávistná politická ideologie už od svých základů a u nás nemá své místo. Nemá tu co dělat. Nezajímá mne „hodný muslim“. Nezajímá mne žádný muslim. Pokud tomu někdo nerozumí, měl by se o to začít rychle zajímat. Dobrý start je třeba toto video: Tři fáze islamizace https://youtu.be/1Bxj1r7BbJg?si=kt7Dtclz10G1o064

 3. Diskuse s vámi je velice úsměvná. Kdybych neměl již osobní zkušenost s diskusí se svým spolupracovníkem, nevěřil bych, že se stejní lidé mohou v něčem 100% shodnout a v něčem mají zcela opačný názor. Ano Západ je arogantní a OSN proti tomu nehne prstem, protože je Západem ovládáno. Co se týká naší demokracie hodil by se na ni text písně Karla Kryla: „Demokracie“. Ano máme možnost volit z X politických stran, ale kupříkladu všechny strany pětikoalice stejně tak ANO ujíždí na „zelené vlně“ o Covidu nemluvě. Co je to za demokracii, když na výběr je v podstatě jedna ideologie? Důkazem toho, že věci nejsou v pořádku je i vznik deníku TO. Naprosto souhlasím, že pomáhat by se mělo v zemích původu uprchlíků. Vzděláváním, technologiemi v zemědělství atd.. Jenomže zásadní ingrediencí, aby tato pomoc fungovala, je zájem těch lidí něco proto udělat. Když to bude nutné i položit život za lepší zítřek pro jejich děti. Tím, že se sbalí a odejdou do země zaslíbené, ve své vlasti nic nezmění. Moudré přísloví praví: „Pomáhat se vyplatí jen tomu, kdo si chce pomoct sám.“ Nezlobte se na mě, ale chování těchto lidí mě o tom nepřesvědčilo. Po příchodu do Evropy dostali k dispozici všechny výdobytky demokracie. Co si vybrali? Odmítání zákonů hostitelských zemí, vytváření uzavřených komunit, kam se i Policie bojí chodit atd. Co se týká neslučitelnosti kultur, je to prosté. Vznik Demokracie s hlavním pilířem svobody slova umožnilo oddělení církevní moci od moci světské a k tomu v mnoha islámských zemích, a především v těch odkud pochází většina uprchlíků, rozhodně nedošlo. Naopak takové Islámské bratrstvo prosazuje praví opak. Evropské země dospěly k Demokracii zdlouhavým procesem a předchozí generace ji museli vybojovat a zalít strom svobody krví vlastenců. Tím si musí projít i země, kterých se bavíme. A jsme zpět u arogance západu – nikdo jim nemůže Demokracii dovést na korbě tanku, jak nás už 20 let média přesvědčují. Ale tím, že jim otevřeme dveře do Evropy jim pomáháme stejně málo. Neexistuje zkratka. Důkazem arogance Západu je i vznik židovského státu na základě cca 1 800 let starého historického nároku, na úkor lidí, kteří tu zemi za tu dobu osídlili.
  Obávám se, že jsem vyčerpal všechny své argumenty. Přeji krásný víkend a těším se na další diskusi.

 4. Co se týče „jednoho islámu“, nelze než zásadně nesouhlasit s touto naprosto umělou a účelovou konstrukcí. Vystudovaný orientalista Hynek Kmoníček kdysi v Parlamentních listech napsal, že existuje 59 druhů vyznávání islámu. Nevím, nakolik to číslo je jen nadsazením, nicméně každému jen trochu znalému je jasné, že jsou dva základní druhy islámu (sunna a ší’a), což samo o sobě stačí vyvrátit tvrzení islámských fundamentalistů o „jediném islámu“, tedy o tom jejich. Zajímavé je, že jejich zdánliví odpůrci, tedy islamofobové, s nimi v tomto naprosto souhlasí! Jsou ale jediné na celém světě, miliarda muslimů si myslí, co chce – už i proto, že nemají žádnou jednu centrální autoritu, žádného papeže (nicméně i tam by bylo zatěžko mluvit o „jednom katolictví“, když je tam množství frakcí, řádů a směrů). Prostě teze o „jednom islámu“ je naprosto umělá a falešná, a slouží jen k manipulaci, s realitou nemá nic společného. Vůbec nic.

 5. Co se týče „jednoho islámu“, nelze než zásadně nesouhlasit s touto naprosto umělou a účelovou konstrukcí. Vystudovaný orientalista Hynek Kmoníček kdysi v Parlamentních listech napsal, že existuje 59 druhů vyznávání islámu. Nevím, nakolik to číslo je jen nadsazením, nicméně každému jen trochu znalému je jasné, že jsou dva základní druhy islámu (sunna a ší’a), což samo o sobě stačí vyvrátit tvrzení islámských fundamentalistů o „jediném islámu“, tedy o tom jejich. Zajímavé je, že jejich zdánliví odpůrci, tedy islamofobové, s nimi v tomto naprosto souhlasí! Jsou ale jediní na celém světě, miliarda muslimů si myslí, co chce – už i proto, že nemají žádnou jednu centrální autoritu, žádného papeže (nicméně i tam by bylo zatěžko mluvit o „jednom katolictví“, když je tam množství frakcí, řádů a směrů). Prostě teze o „jednom islámu“ je naprosto umělá a falešná, a slouží jen k manipulaci, s realitou nemá nic společného. Vůbec nic.

Napsat komentář