Menu
Přihlásit se

Kdyby volby mohly o něčem rozhodnout, už by je dávno zakázali. Tenhle bonmot zněl vždycky trochu přestřeleně, ale dnes dostává nové kontury. Vláda schválila korespondenční volbu pro občany žijící v zahraničí a vydala se na cestu, po které došli nejdál asi ve Spojených státech.

Václav Musílek Václav Musílek
Publikováno 19/01/2024
Doba čtení 2 min.
Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Důvěra ve výsledky voleb byla u nás dosud velmi vysoká, a i poražení se málokdy odvážili jejich legitimitu a legalitu zpochybňovat. Osobní účast ve volební místnosti, hlasování za plentou a volební komise složené ze zástupců kandidujících stran jsou jistotou pro naplnění příslušného článku Ústavy. Ten hovoří o tajném hlasování na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

Korespondenční volba je zjevným nahlodáním tohoto fungujícího řádu. Obhájci korespondenční volby redukují tajnost hlasování pouze na vztah voliče ke státu, tedy na nemožnost ztotožnit voliče s konkrétním hlasem. I ta je však sporná. 

Do volební procedury při korespondenční volbě vstupuje nějaká poštovní společnost, v různých zemích různých kvalit. Ta v ní jednak nemá co pohledávat, jednak zajištění tajnosti hlasování zcela přechází do jejích rukou. Ještě před tím však dojde k elektronické registraci voliče, která má rovněž svá bezpečnostní úskalí. Volební akt tak vstupuje do digitálního prostoru už ve velmi rané fázi, a nikoli až v době přenosu výsledků, jejichž správnost lze zkontrolovat na základě zápisů pořizovanému volebními komisemi.

Co je a co není vidět? Co je a co není tajné?

Lze však tajnost hlasování takto omezovat? Lze považovat za tajné hlasování případ, kdy vyplňujete volební lístek před zraky dalších lidí? A co když vás dokonce někdo nutí hlasovat pro tu či onu volební stranu pohrůžkami nebo dokonce násilím? Nebo vám lístek sebere a vyplní jej prostě za vás? Zdravý rozum nám říká, že o svobodné volbě a tajném hlasování v takových případech nemůže být řeč. A žádné složité právnické interpretace Ústavy na tom nemůžou nic změnit. I při současné prezenční formě volby dochází k pokusům o ovlivnění voliče, ale každý má šanci za plentou vše napravit a jakémukoli nátlaku se vzepřít. A nikdo mu v tom nemůže zabránit.

Obhájci korespondenční volby se těmito zásadními výhradami proti ní nezabývají. Jednak svým jednáním chtějí měnit svět podle progresivistických not. Jednak, což je ještě horší, z jejich umanuté snahy o korespondenční volbu páchne účelovost na sto honů. Dosavadní výsledky voleb v zahraničí vždy jasně vyzněly právě pro ty strany, které se orientují na převažující levicově liberální proud. A to je právě parketa vládní pětikoalice, která se tak už těší na několika set tisícový příděl hlasů krajanů ze zahraničí.

Zatím jen začátek, pokračování jisté

Ústava naší země také hovoří o rovném volebním právu. Tuto rovnost lze také chápat jako rovnost v možnosti, jak samotnou volbu vykonat. Jinými slovy není možné, aby občané v zahraničí byli zvýhodněni oproti těm doma tím, že mohou volit korespondenčně.

Další dějství je tedy lehce předvídatelné a je jím zavedení korespondenční volby pro všechny. A jsme zase na začátku. V naši liberálně demokratické progresivistické současnosti nebudeme nic zakazovat. Máme mnohem sofistikovanější metody, jak se postarat, aby volby nemohly nic změnit.

Komentáře (4)

  1. V souvislosti s korespondenční volbou se bude projednávat i změna získávání občanství. To by mohli získat i lidé, kteří jsou potomky emigrantů až do čtvrté generace. To znamená, že ani nemusí umět česky, nemají bydliště v České republice a možná ani nemusí vědět, kde Česká republika leží. To znamená lidé, kteří jsou ovlivněny propagandou v zemi, ve které žijí, neznají poměry v České republice, ale mohli by ovlivnit politickou situaci, aniž by za svou volbu nesli následky. A nejlepší na tom je fakt, že k občanství by se mohli přihlásit pouhým čestným prohlášením. A tady je obrovská příležitost pro manipulaci voleb i přímo jinými státy. Občanství by klidně mohl získat i ten, kdo by byl ochoten volit tu správnou stranu a pod dozorem by svou volbu i provedl. A možná by ani nebylo potřeba nějaké voliče shánět, protože o průkaz voliče může být požádáno i v zastoupení. A Českých občanů z bezdomovců, kterých je třeba v Americe dost, se dá papírově vyrobit dostatečný počet i pro zvrácení nepříznivého vývoje strany v České republice. Nikdo už nebude schopen zjistit, kdo se voleb vlastně zúčastnil a jestli vůbec mohl volit. Navíc je Česká republika rozdělena do volebních okrsků a losem se určuje, ve kterém okrsku budou hlasy s ciziny započítány. A tak by se mohlo stát, že díky uměle navýšenému počtu zahraničních voličů, bude výsledek odlišný od vůle Českých voličů. Korespondenční volba je likvidací principů demokratického státu. Možnost účasti u voleb, pro lidi dočasně žijící mimo území České republiky, je i dnes zajištěna na ambasádách. Pokud se někdo vydá do zahraničí za lepším životem a je mu zatěžko se k jednomu z nejdůležitějších aktů zastupitelské demokracie dostavit na ambasádu, tak nejspíš ani nepočítá s návratem a proto nemá zájem ani na dalším směřování České republiky. Proč by se takovýmto lidem měla usnadňovat možnost ovlivňovat životy lidí ve státě, ve kterém snad ani nechtějí žít.

    1. Naprostý souhlas. Je to „účelovka“ současné vlády. Nemáme dost voličů doma, tak si je změnou zákona vyrobíme (a budeme doufat, že to vyjde a hlasy z ciziny nás udrží u koryt). Hnus. Podle mne by neměl mít volební právo v ČR nikdo, kdo v ČR nemá daňový domicil a neovládá jazyk. Volby jsou vyhlášeny s dostatečným časovým předstihem, takže si lze naplánovat cestu do ČR nebo na konzulát. Současně to ukazuje, jak moc jsou v háji a jak obrovský mají strach – dojde-li ke změně režimu, stanuli by s největší pravděpodobností před soudem.

      A byla by legrace, kdyby se většina krajanů a zákonem nově vzniklých občanů dozvěděla o tragické vládě Fialy a ve většině volila opozici…

Napsat komentář