Menu
Přihlásit se

S příchodem března se museli řidiči smířit s podstatným zdražením dálničních známek, cena z původních 1500 korun narostla na 2300 korun. A jak sdělil ministr dopravy Martin Kupka, do budoucna by se měla pravidelně zvyšovat podle inflace. Z informace jsem pochopil, že ceny dálničních známek porostou, ať je inflace jakákoli. Zajímavé.

Petr Bošnakov
Publikováno 04/03/2024
Doba čtení 2 min.
Ministr dopravy Martin Kupka. Foto: ČTK / Šálek Václav

Přesto nemusí český řidič zoufat, neboť zvýšení a zvyšování cen dálničních známek bude v případě uvědomělého řidiče určitě přebito novým poznatkem. Je totiž takřka jisté, že se ministerstvu dopravy podaří na vládě prosadit pro českou dopravu bezpochyby životně důležitý návrh, který by ministerstvu umožnil udělovat medaile, což bylo doposud rezortu zapovězeno.

Ačkoli ještě není vše dotaženo ke zdárnému konci, ministerstvo ví, že oceněním bude mosazná medaile, doplněná diplomem a stojánkem. Oceňovat by se mělo dvakrát v kalendářním roce. Pořízení 100 kusů medailí vyjde na 130 000 korun, v případě 20 ocenění ročně by tyto náklady pokryly ocenění po dobu 5 let.

Ve znamení dopadů

Vzhledem k závažnosti ocenění není od věci podívat se na celý proces vedoucí k právu ministerstva udělit medaili. V první řadě Legislativní rada vlády rozhodla dne 7. listopadu 2023 o tom, že oceňovací návrh má udělenu výjimku z povinnosti provedení hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad pro zhodnocení dopadů regulace (RIA). Stejně tak je důležité, že nařízení vlády je plně v souladu s právem Evropské unie, judikaturou Soudního dvora EU a i obecnými právními zásadami EU.  

Tím to ale zdaleka nekončí. Před předáním medaile je nezbytné například zhodnotit sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Pozor na dopady spojené s právem ministra předávat medaile na ochranu práv dětí a na životní prostředí.

Medaili nelze pochopitelně udělit bez zjištění dopadů ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. V souvislosti s udělování medaile ministerstva dopravy se nesmí zapomenut na dopady na bezpečnost nebo obranu státu, rodinu, územní dopady, včetně dopadů na územní samosprávné celky. Dále je potřeba zhodnotit korupční rizika, a to metodikou CIA, kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí. Transparentnost je zajištěna vzhledem k slavnostnímu předávání ocenění.     

Potenciální pozitivní dopad

Pokud jsem dobře pochopil důvodovou zprávu, hlavním a jediným důvodem pro spuštění státní úřednické mašinérie je v tomto případě skutečnost, že jiná ministerstva možnost předávání medaile mají. Na rozdíl od ministra Kupky mohou medaile předávat například ministři kultury, spravedlnosti, vnitra, průmyslu a obchodu. Rezort dopravy jako jeden z mála doposud takovou možnost nemá, proto v současné době žádné ocenění neuděluje.

A tak musí naše vláda vydat nařízení, stanovit druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována a určit orgán, který je uděluje. Jak vidno, pokud si snad někdo myslel, že ministr rozhodne, že někomu dá medaili a takto učiní, hluboce se mýlil. A prospěšnost podobné akce? V první řadě zaměstná část armády úředníků. Kromě toho je „nově navržená právní úprava spojena s potenciálními pozitivními dopady na podnikatelské prostředí. Mezi příjemci navrženého ocenění mohou být též podnikatelé, pro něž může mít obdržení tohoto ocenění pozitivní vliv na jejich reputaci.“

Volba losem

Když už jsme nakousli potenciální držitele medaile ministra dopravy, přimlouval bych se, aby se v případě oceněných jednalo pravidelně o řidiče. Tito totiž platili, platí, a hlavně budou platit dálniční známky za jízdu po silničních komunikacích, které mají k opravdovým dálnicím hodně daleko.

Volba by mohla probíhat losem. Každý z oceněných by musel mít medaili ve svém voze a dívat se na ni během popojíždění v zácpách na věčně rozkopaných cestách.   

Komentáře (0)

Napsat komentář