Menu
Přihlásit se

Komentář.

Omezme držení zbraní a zpřísněme psychotesty, ale aktivním útokům to nikdy nezabrání

Ve světle tragédie, k níž došlo před letošními Vánocemi v Praze, kde nejspíše duševně nemocný mladý muž zabíjel studenty na vysoké škole, volá část veřejnosti a populistických politiků po zpřísnění pravidel držení zbraní. Dle jejich názorů by takové kroky mohly pomoci k tomu, aby se podobné činy neopakovaly. Je to ale skutečným řešením?

Michal Šebek
Publikováno 04/01/2024
Doba čtení 4 min.
Ilustrační foto. Zdroj: Shutterstock

Podle mého názoru nikoliv, jedná se totiž jen o dílčí řešení, které ve finále nepřinese vůbec nic. Naopak, tímto populistickým gestem dojde k jevu, kdy velké části slušné a bezúhonné veřejnosti sebereme možnost legální obrany ve chvílích, kdy jim nějaký „grázl“ bude usilovat o život.

Případy mluví jasně – mnoho útočníků vraždí jinými zbraněmi

Podíváme-li se na případy z ciziny, např. Německa, kde platí extrémně přísné zákony týkající se přístupu k palným zbraním, zjistíme, že od roku 1999 zde došlo k celkem 12 aktivním útokům typu „amok“. Většina z nich, dle dostupných dat, byla spáchána též jinými zbraněmi, mezi něž patří nože, výbušniny, zápalné láhve. Jednalo se tedy o nahodilé zbraně, ale nikoliv palné. Jen zhruba polovina těchto útoků byla spáchána střelnou (palnou) zbraní.

Podobné je to i u nás. Zde došlo od téhož roku k celkem 7 podobným událostem, při nichž se minimálně v polovině těchto případů vraždilo noži a jinými „zbraněmi“, avšak nikoliv palnou zbraní. Mezi tyto případy patří událost, která se odehrála v Havířově, kde duševně nemocná žena napadla nožem učitelku a několik dětí vzala jako rukojmí (2014). O několik dnů později jela vraždit na střední školu do Žďáru (2014), kde pobodala několik studentů a jednoho zavraždila. K dalšímu útoku došlo též v Bohumíně (2020), kde frustrovaný muž zavraždil několik obyvatel domu poté, co zapálil jejich byt i s nimi. Za příčinou stály spory v rodině. Frenštát pod Radhoštěm (2013), kde jeden z nájemníků vyhodil do povětří panelový dům i s obyvateli. Také zde se dodnes spekuluje nad frustrací a osobními spory coby příčinou této hrůzné tragédie.

Jen v jednom případě vraždil držitel zbrojního průkazu, zbývající útoky se odehrály nelegálními palnými zbraněmi! Jak se ukazuje, mnoho aktivních útočníků využívá pro své hrůzné činy především tzv. alternativní zbraně (nože, mačety, hořlaviny, zápalné láhve apod.), k nimž má přístup zcela každý člověk bez omezení. Je snad řešením zakázat tyto potenciální zbraně či nařídit všem lidem povinné psychotesty, od nichž si slibujeme téměř nemožné?

Mnoho z těchto útočníků, jak se ukazuje, využívá pro své hrůzné činy především tzv. alternativní zbraně (nože, mačety, hořlaviny, zápalné láhve apod.), k nimž má přístup zcela každý člověk. Je snad řešením zakázat tyto potenciální zbraně či nařídit všem povinné psychotesty, od nichž si slibujeme téměř nemožné?

Proč se tak děje? Nad tím si lámou hlavu nejen psychologové, sociologové, policisté, ale i široká veřejnost

Fenomén aktivních útočníků (aktivní střelci, „amok“ útočníci) se ve světě začal objevovat v posledních několika mála desítkách let v hojném měřítku. Mezi možné příčiny, proč k podobným jevům může docházet, lze bezesporu zařadit současný způsob nastavení společnosti.

V populaci obecně narůstá tlak na výkony, lidé se stávají více frustrovaní z různých životních neúspěchů nebo tlaku na jejich osobu od okolí, např. v zaměstnání. Není výjimkou, že řada útočníků se rekrutuje z řad nezaměstnaných nebo takových lidí, které zasáhla nějaká rodinná tragédie či rozvrat rodiny. I zde lze najít některé pachatele podobných činů.

Další osoby, z nichž se rekrutují potenciální pachatelé takto ohavných činů, lze najít např. mezi těmi, kteří se stali oběťmi například šikany ve školách nebo zaměstnání (případ Střední škola Columbine, USA). Část aktivních útočníků pochází též z řad duševně nemocných nebo jinak vyšinutých jedinců.

Řešení je složité, ale nikoliv nemožné

Budeme-li chtít hledat odpověď na otázky, jak lze podobným činům v budoucnu zabránit nebo je trochu omezit, neobejdeme se bez znalostí této problematiky a příčin, jež stojí za těmito útoky. Když se hlouběji zamyslíme, zjistíme, že řešení netkví v omezení přístupu ke zbraním jako takovým, ale jen ve včasné prevenci. Vždyť řada útočníků není držiteli palných zbraní ani zbrojních průkazů, přesto své činy spáchají a dokonají.

Dokud zde nebude fungovat výborná zdravotní a psychologická péče, která bude schopna včas odhalit potenciálně rizikové chování některých jedinců, těžko můžeme chtít řešit tento problém. Psychiatrická péče v Česku je v zoufalém stavu, neboť je nedostatek kvalitních psychiatrů. To samé se týká psychologů.

Navíc zde nefunguje propojenost a spolupráce těchto odborností s orgány, které mají zajistit bezpečnost obyvatel. Neexistuje zde ani systém, který by upozornil patřičné orgány na podivné chování některých jedinců a jejich možnou společenskou nebezpečnost tak, aby se včas zasáhlo a těmto lidem byla poskytnuta odpovídající odborná pomoc dříve, než něco spáchají. Rodiny jedinců, kteří vykazují možné znaky potenciální nebezpečnosti (např. změna psychického stavu a chování, sebevražedné myšlenky, frustrace, depresivní nálady, agresivita) často nikoho odpovědného na tuto skutečnost neupozorní.

Jako příklad lze uvést třeba šikanu ve školách, kde rodiče dětí často ani netuší, zda zrovna jejich potomek není jednou z obětí a neodehrává se mu v mysli něco podobného, ať již myšlenky na sebevraždu či něco podobného. Navíc zde máme docela zásadní problém, že mnoho škol o tématu šikany raději ani nemluví a hrají „mrtvého brouka“, natož aby vedly k tomuto tématu nějakou otevřenou debatu a zaváděly alespoň trochu účinnou prevenci. I zde nám tak ve vší tichosti může tikat časovaná bomba, která jednou může – nedej bože – napáchat velké škody, jak ukazují konkrétní příklady z ciziny.

Fenomén „amok“ útočníků lze řešit, ale musí se chtít všem zainteresovaným

Chceme-li problém aktivních útočníků skutečně řešit, bude nutné přijmout mnohá opatření, která mohou změnit naše životy k lepšímu. Jako smysluplné se jeví např. zlepšení komunikace na úrovni učitelů s žáky ve školách na téma šikany, obtěžování, zesměšňování. Podobná preventivní řešení by měla přicházet také v zaměstnání, neboť i zde se nám rekrutují potenciální možní pachatelé podobných skutků.

Vezmeme-li v úvahu fakt, že lidé jsou v zaměstnání mnohdy hnáni do vysokých výkonů a přetěžováni, kdy v některých jedincích může docházet v důsledku tohoto jevu k vzniku vnitřního napětí a frustrace, musí být péče o tyto lidi zaměřena i sem.

Z nedávné historie jsou dokonce známy případy, kdy lidé byli v důsledku svého zaměstnání a vysokých nároků na plnění svých úkolů stran zaměstnavatele dohnáni až k sebevraždám nebo psychickému zhroucení. To už je velmi malý krok k tomu, aby takto frustrovaný jedinec spáchal nějaký podobný čin, např. z nenávisti k okolí, které u něho může vzniknout i z tohoto důvodu.

Také politici, ale též politická kultura v zemi hraje důležitou roli v otázkách psychického a duševního stavu populace. Společnosti totiž neprospívá, když lidé denně slýchají o tom, kterak politici plánují zvýšení daní a tím i zhoršení životní úrovně veřejnosti, dále pak jiná restriktivní opatření, která ve finále lidem přinesou jen další starosti lidem.

Komentáře (8)

 1. Nejlepší by bylo zakázat všechno a všem jako v Británii. Svět by byl krásný a pokud by se našel přece jen nějaký bandita, tak by se dal zneškodnit palmou i s květináčem. Jako v Británii…
  Ale vážně…naše civilizace, odkojená americkými škváry, kde se střílí od rána do večera, je vyděšená, když to někdo zkusí doopravdy. Sami si vychováváme své magory. A pak chceme utáhnout šrouby všem, i těm normálním. Nějak se sami blížíme k heslům Arbeit macht frei a Alles verboten

  1. Od zvolení Zemana prezidentem je náš mainstream ve válce s mloky, aneb kdo nevolí s námi, je proruSSký šváb, dezolát a flastenec. Do toho přišel covid a opravdu obrovský tlak ze všech stran na to, aby se lidé začali bát smrti (jako by měl život jiné východisko). No a po ruském vpádu na Ukrajinu se jenom přehodila výhybka, najednou jsme byli ve válce a opět zde byl obrovský tlak na to, aby se lidé báli. S člověkem, který je paralyzovaný strachem, se lépe manipuluje. A abych nezapomněl, máme tu ještě klimatický žal a strach o budoucnost našich mladých a neklidných…
   Takže co jsme zasadili, to sklízíme. Lidé jsou vyděšení a udělají cokoliv, jenom aby získali alespoň trochu toho falešného pocitu bezpečí. A že ve skutečnosti nezískají ani tu iluzi, to je věc jiná.

  2. V Anglii jsou blázni všichni. Napřed zakázali zbraně. Do vězení můžete jít i za přenášení šroubováku. Výsledek – hoteliéři vás varují před nočním vycházením, aby vás někdo nezastřelil, protože každý druhý má zbraň z černého trhu.
   A teď vybíjejí plemeno pitbulů, protože jsou taky nebezbeční. Majitel přece za nic nemůže, vůbec z nich agresora nevycvičil. A pak to budou vlčáci… a nakonec všíchni psi. Zabijou vám člena rodiny a dají 200 liber odškodného.

   Nosím zbraň pro obranu sebe a své rodiny. Řeknete nám do očí, že chcete, abychom byli další bezbrannou obětí??

 2. Hlavně to je celé nesmysl. Můžete jeden den projít psychotestem a druhý den se vám otočí svět o 180 stupňů a je může být problém – je to o odolnosti lidí, ne o tom testu. Zároveň nejsou psychiatři ani pro nemocné lidi a co vím, i ti čekají měsíce. Jak by s tím asi zahýbalo cca 32.000 lidí ročně navíc, jen by to byla další hromada prachů pro ně. Nesmysl. Jen výkřiky a nikdo nad tím pořádně nepřemýšlel, jako poslední dobou u všeho :-(.

 3. Ve Fakultní nemocnici v Ostravě vraždil zbraní nelegální, měl upravený řez zbraně na funkční a zbrojní průkaz opravdu neměl, nezlobte se ale tímto jen nahráváte dalším lidem aby se stavěly proti zbraním, když něco napíšete a ani nevíte pořádně co

 4. V Ostravské nemocnici střelec nikdy nevlastnil zbrojní průkaz a zbraň byl načerno zavařený a zprovozněny školní řez.
  Takže opravit ať je to pravda.

Napsat komentář